EMDR Abcoude

therapie-abcoude-emdr-karin-kruisweg

Verwerken van akelige gebeurtenissen

EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een behandelmethode die ontwikkeld is voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van (een) akelige gebeurtenis(sen). EMDR werd vroeger vooral toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Inmiddels is gebleken dat EMDR ook bij andere klachten effectief kan werken, zoals paniekaanvallen, onverwerkte rouw, onverwerkte herinneringen, angsten en fobieën, stress, negatief zelfbeeld, verslavingen.

Kortdurende therapie

EMDR is een kortdurende therapie vorm, waarbij de therapeut de cliënt helpt de herinneringen aan een traumatische gebeurtenis te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of zelfs helemaal te laten verdwijnen.

Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, zijn mensen vaak al na enkele EMDR sessies in staat om een andere betekenis aan de schokkende gebeurtenis te geven, m.a.w. het wordt steeds makkelijker om aan de schokkende gebeurtenis te denken.

Hoe werkt EMDR?

Naar de resultaten van EMDR is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en het wordt inmiddels wereldwijd toegepast binnen de reguliere gezondheidszorg. Er zijn verschillende manieren om een EMDR-sessie uit te voeren.

Binnen mijn praktijk gebruik ik o.a. handbewegingen en klikjes. De klikjes hoor je via een koptelefoon, afwisselend links en rechts. Tijdens de sessie wordt je aandacht gestuurd naar de gebeurtenis waarvan je zo’n last hebt. Een verklaring is dat door het naar boven halen van de lading van een nare gebeurtenis in combinatie met links rechts stimulatie het eigen verwerkingssysteem weer op gang komt.

Ik ben EMDR Master Practitioner en heb mijn EMDR opleidingen gevolgd aan de Academie voor Integratieve Psychotherapie en bij BivT (Bijscholing Instituut voor Therapeuten). Ik ben aangesloten bij Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland en laat me jaarlijks bijscholen, zodat ik op de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen binnen de EMDR en wissel kennis uit met ander therapeuten die geschoold zijn in EMDR.

Voor wie is EMDR geschikt?

EMDR kan in principe worden toegepast bij iedereen die last heeft van schrikreacties, heftige emoties, angsten, nachtmerries, herbelevingen, hyperventilatie, fobieën, paniekaanvallen, posttraumatische stressstoornis, ten gevolge van een traumatische ervaring.

EMDR wordt ook steeds meer ingezet bij depressie, belemmerende overtuigingen, bij weinig zelfvertrouwen of negatief zelfbeeld. Soms is de oorzaak een duidelijke traumatische gebeurtenis, zoals een ongeluk of het verlies van een dierbare.

Maar ook gebeurtenissen die je je nu niet meer herinnert of die je niet meteen als traumatisch herkent, kunnen je belemmeren om je leven voluit te leven.

Wil je weten wat EMDR voor jou kan betekenen, neem dan contact met mij op.

Karin Kruisweg
Geregistreerd bij VIT en RBCZ